02. marts 2020

COVID-NYT >>
FORENINGEN NEDLUKKET RESTEN AF SÆSONEN


Som de fleste nok ved, så er nedlukningen af idrætsforeninger for indendørs idræt fortsat gældende.

Dette gælder naturligvis også vores forening.

Det betyder, at resten af sæsonen og dermed forårsopvisningen er aflyst.

Samtidig blev generalforsamlingen, som vi plejer at afholde i februar, udskudt på ubestemt tid. Det var ikke muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, da det ikke står i vores vedtægter - dette efter rådgivning fra DGI.

Alle medlemmer vil blive informeret, når det bliver muligt at afholde generalforsamling igen efter gældende regler.

Har du spørgsmål, kan du skrive til formand, Camilla, på camilla_n1994@hotmail.com.

Vi håber at kunne starte op igen til en normal sæsonstart i starten af september 2021, om alt går vel.

Alle medlemmer vil løbende blive orienteret via medlemsmail efterhånden som udviklingen skrider frem.

Vi ønsker alle en god og sikker sommer!!

 
 

 

04. november 2020


COVID >> retningslinier...

Regeringens nyeste retningslinier, udmeldt d. 23. oktober, har betydning for gymnastikken.

Heldigvis får det mindre betydning for de fleste hold, mens nogle voksenhold vil være berørt.

Alle medlemmer burde nu have modtaget information om nyeste retningslinjer.

Du kan her >> læse mere om vores retningslinjer fo gymnastik og vandhold.


De vigtigste ændringer er krav om mundbind før og efter træning (ikke under træning!).

Alle hold med deltagere under 21 år har en grænse på 50 personer, og derfor rammer det heldigvis ikke børneholdene så hårdt.

Alle børn under 12 år skal ikke bære mundbind. Vi opfordrer dog til, at også børn under 12 år bærer mundbind, hvis muligt.

 

 
09-05-2021
-

Viser: 3 måneder frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
 
05. oktober 2020
Corona-tider...


Afstand, Sprit, Omtanke...
Korsør Storebælt GF >>> www.ks-gf.dk