02. juni 2021

GENERALFORSAMLING
16. JUNI 2021 >>


Kære medlem
Tilbage i februar kunne vi ikke afholde vores planlagte generalforsamling.

Vi indkalder derfor nu til generalforsamling onsdag d. 16. juni 2021, kl. 19:00.
Generalforsamlingen bliver afholdt i cafeteriet i Storebæltshallen.

For at passe på os alle bedst muligt, vil der være krav om Coronapas.
Coronapas betyder, at en af følgende skal kunne fremvises:
- Gyldig vaccination.
- Negativ test max 72 timer gammel.
- Positiv minimum 14 dage gammel og max 180 dage gammel.

Der skal meldes på forhånd, om du kommer, for at vi kan holde styr på plads og afstand.

Du skal derfor melde til Joan på telefon 4215 2863, hvis du/I deltager på generalforsamlingen.

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 11. juni 2021.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og stemmetæller.
3. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020.
5. Fremlæggelse af det reviderede budget 2021.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg:

Bestyrelsesmedlemmer:
Camilla Nielsen: stiller op til valg.
Amalie Larsen: stiller op til valg.
Allan Larsen: stiller op til valg.

Suppleant:
Joan Larsen: ønsker ikke genvalg.

Revisorer:
Hanne
Susanne

Revisorsuppleant:
Signe

8. Eventuelt.

Alle medlemmer 2020-21 har modtaget denne dagsorden på medlemsmail d. 2. juni 2021.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før, jf. vedtægter §8, stk.2.
Forslag sendes til Camilla på mail: camilla_n1994@hotmail.com.


Gældende vedtægter kan downloades på dette link >>

 
02. marts 2020

COVID-NYT >>
FORENINGEN NEDLUKKET RESTEN AF SÆSONEN


Som de fleste nok ved, så er nedlukningen af idrætsforeninger for indendørs idræt fortsat gældende.

Dette gælder naturligvis også vores forening.

Det betyder, at resten af sæsonen og dermed forårsopvisningen er aflyst.

Samtidig blev generalforsamlingen, som vi plejer at afholde i februar, udskudt på ubestemt tid. Det var ikke muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, da det ikke står i vores vedtægter - dette efter rådgivning fra DGI.

Alle medlemmer vil blive informeret, når det bliver muligt at afholde generalforsamling igen efter gældende regler.

Har du spørgsmål, kan du skrive til formand, Camilla, på camilla_n1994@hotmail.com.

Vi håber at kunne starte op igen til en normal sæsonstart i starten af september 2021, om alt går vel.

Alle medlemmer vil løbende blive orienteret via medlemsmail efterhånden som udviklingen skrider frem.

Vi ønsker alle en god og sikker sommer!!

 
 

 

04. november 2020


COVID >> retningslinier...

Regeringens nyeste retningslinier, udmeldt d. 23. oktober, har betydning for gymnastikken.

Heldigvis får det mindre betydning for de fleste hold, mens nogle voksenhold vil være berørt.

Alle medlemmer burde nu have modtaget information om nyeste retningslinjer.

Du kan her >> læse mere om vores retningslinjer fo gymnastik og vandhold.


De vigtigste ændringer er krav om mundbind før og efter træning (ikke under træning!).

Alle hold med deltagere under 21 år har en grænse på 50 personer, og derfor rammer det heldigvis ikke børneholdene så hårdt.

Alle børn under 12 år skal ikke bære mundbind. Vi opfordrer dog til, at også børn under 12 år bærer mundbind, hvis muligt.

 

 
22-06-2021
-

Viser: 3 måneder frem
06-09-2021
Sæsonstart


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
 
05. oktober 2020
Corona-tider...


Afstand, Sprit, Omtanke...
Korsør Storebælt GF >>> www.ks-gf.dk