Generalforsamlingen startede med: at Birgit rejste sig og bød velkommen. Da alle punkter, på dagsordenen var gennemgået, benyttede formanden eventuelt til at holde tale for sin tidligere medformand. Den fortalte ud over, et godt makkerskab, også om det gode personlige forhold de havde fået til hinanden, samt ikke mindst glæden ved at have skabt grundlag for den fusion, der lå bag den nye forening. Så fik hun blomster. Camilla holdt en flot og sændende tale for hende. Derefter udleverede hun foreningens 1. æresmedlemsbevis.
Birgit takker for talen. Ja hvad skal der nu ske. Det er jo med blandede følelser, man på en aften stopper noget, der har fyldt mere end halvdelen af ens liv. Der var lidt snak om ændring fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer. Der havde sneget sig en ældre person, fra en tidligere konkurerende forening, ind til generalforsamlingen. Ligeledes var der mødt flere op, med relation til foreningen, for at tage afsked med formanden. En anden person, som har været med i mange år, som instruktør, samt bestyrelses suppleant Jonna ønskede også at stoppe.
Korsør Storebælt GF * www.ks-gf.dk