Tilmelding
 • Husk at opgive dit barns cpr.nr. ved tilmelding
 • Husk at opgive barnets navn som deltager, og ikke forælders

 • Kontingent-regler:
  • Der kan prøvetrænes frem til 1. oktober. Senest på denne dato skal kontingentet være betalt for at kunne fortsætte på holdet.
  • Der betales for en hel sæson.
  • Stopper medlemmet før jul, tilbagebetales halvdelen af kontingentet, minus et administrationsgebyr. Man skal selv rette henvendelse herom til kassereren.
  • Stopper medlemmet efter jul tilbagebetales intet.
 
Korsør Storebælt GF * www.ks-gf.dk