Tilmelding
  • Husk at opgive dit barns cpr.nr. ved tilmelding
  • Husk at opgive barnets navn som deltager, og ikke forælders

  • Kontingent-regler:
  • Der kan prøvetrænes max 2 gange, før betaling skal ske.
  • Prøvetræning forudsætter, at der er plads på holdet.
  • Se under holdets tilmeldingsside, om der er plads. Hvis der er venteliste, kan du ikke komme til prøvetræning.
  • Der betales for en hel sæson. Dog gælder dette: Stopper medlemmet før jul, så tilbagebetales halvdelen af kontingentet, minus et administrationsgebyr. Stopper medlemmet efter 2 træninger, så tilbagebetales det fulde beløb. Man skal selv rette henvendelse herom til kassereren.
  • Stopper medlemmet efter jul tilbagebetales intet.
 
Korsør Storebælt GF * www.ks-gf.dk