Tilmelding
  • Husk at opgive dit barns cpr.nr. ved tilmelding.
  • Husk at opgive barnets navn som deltager, og ikke dig som forælder.


Korsør Storebælt GF >>> WWW.KS-GF.DK